Gépjármű adásvételi szerződés

Magyarországon hatályos, letölthető PDF formátumú szerződésminták

Gépjármű adásvételhez szükséges 2022. évi letölthető szerződés minta

A Gépjármű-Adásvételi-Szerződés.com oldal abból a célból jött létre, hogy a használt már forgalomban lévő személygépkocsik, autók, haszongépjárművek, motorok, autóbuszok, pótkocsik, egyéb gépjárművek adásvételével kapcsolatos minden lényeges információt, adatot, szükséges szerződések- és megbízások, meghatalmazások, dokumentációk információs gyűjtőhelye legyen - naprakészen és pontosan, valamint a Magyarországon hatályos jogszabályokat és törvényeket aktuálisan figyelembe véve segítse az adásvétel folyamatában résztvevőket - legyen az a vevő vagy az eladó fél.

Gépjármű adásvételi szerződés minta

2010. július 1-től a a gépjármű adásvételi szerződés csak teljes bizonyító erejű magánokirat lehet. Ennek megfelelően kötelező a 2022. évben érvényes gépjármű adásvételi szerződést valós és érvényes adatokkal kitölteni - saját felelősségre, majd átnyújtani az okmányirodának további intézkedésre.

A magánokirat minősítés feltételei - a szerződő felek adatainak rögzítése, a szerződés tárgya, műszaki adatok, vételár, egyéb körülmények feltüntetése mellett - két tanúsító személy aláírása is. Ezek hiányában az nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, tehát a gépjármű tulajdonjogának megváltozása nem vezethető át.

A weboldalról letölthető, ingyenes és regisztráció nélküli 2022. évben érvényes PDF formátumú gépjármű adásvételi szerződés minta teljes mértékben megfelel a fentebb említett magyarországi törvényi szabályozásnak és hatósági előírásoknak.

Gépjármű adásvételi szerződésminták

Az adásvételi szerződés fogalma

A gépjármű adásvételi szerződés, pontosabban az adásvételi szerződés meghatározása egy olyan speciális szerződési formát jelent, amelyben az eladó fél az adásvétel tárgyát képező dolog (pl. gépjármű) tulajdonjogát a vevőre átruházza (eladja) és a dolgot a vevő birtokába bocsátja, leggyakrabban vételár ellenében. Az adásvételi szerződések megkötésekor a szerződésben fel kell tüntetni többek között a megállapított/kialkudott vételárat is.

Amennyiben a vételár feltüntetésre kerül az még nem jelenti, hogy a jog szerint az adásvételi szerződés visszterhes vagy ingyenes mivoltát, ezért ezt külön kiemelten jelezni kell. Ha a szerződés megjelölése visszterhes, akkor az adásvételi szerződésnek, ha ingyenes, akkor ajándékozási szerződésnek minősül. Az oldalról letölthető gépjármű adásvételi szerződés minta természetesen megfelel ennek a kritériumnak is.

  • A gépjármű adásvételi szerződés alanya bárki lehet, aki a polgári jog szabályai szerint jogképes, illetve cselekvőképes, (összességében szerződési képességgel rendelkezik) vagyis tulajdonos lehet, adásvételi szerződést köthet, hiszen a tulajdonnal való rendelkezés joga kiterjed a dolog feletti tulajdonjog átruházásnak lehetőségére is. A szerződések alanya tehát lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

  • A szerződés tárgya a dolog, amely röviden Ptk. értelmezésében birtokba vehető testi (értsd. valós fizikai) tárgy lehet (pl. ingó, ingatlan).
  • Az adásvételi szerződés, mint speciális - tulajdonátruházási (személygépkocsi, motor, személygépjármű, autóbusz, motor, haszongépjármű stb.) szerződés során a tulajdonosok személyében változás következik be, szükséges, hogy kitűnjön a szerződésből a tulajdonátruházást célzó akaratnyilvánításuk a feleknek.
  • A szerződésen vételár összegének feltüntetése szükséges
  • Szerződés kelte, aláírásának dátuma nem maradhat el, mivel bizonyító erejű magánokirat.

Ingó dolog adásvétele esetén ajánlott az okiratba foglalás, így például gépjármű vásárlásánál. A gépjármű adásvételi szerződés nem minősül közokiratnak, de teljes bizonyító erejű magánokirat – amennyiben az megfelel a törvényi előírásoknak és az adásvételi szerződés törvényi követelményeinek, azaz bármilyen vitás esetben bizonyítékként szolgálhat egy jogvita esetén a bíróság előtt.

Egy teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi és alaki kelléke, hogy a kiállító sajátkezűleg aláírja, ezt követően két tanú az okiraton – lakóhelyük és címük feltüntetése mellett – aláírásával igazolja, hogy a kiállító az okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el.

A gépjármű adásvételi szerződés tartalmi elemei