Gépjármű adásvételi szerződés

Magyarországon hatályos, letölthető PDF formátumú szerződésminták

Gépjárművek adásvételéhez szükséges letölthető PDF szerződésminták

A Gépjármű-Adásvételi-Szerződés.com oldal abból a speciális célból jött létre, hogy a használt gépjárművek, személygépkocsik, haszongépjárművek, motorok, autóbuszok, pótkocsik stb. adásvételével kapcsolatos minden lényeges információt, adatot, szükséges szerződések- és megbízások, meghatalmazások, dokumentációk információs gyűjtőhelye legyen - naprakészen és pontosan, valamint a Magyarországon hatályos jogszabályokat és törvényeket aktuálisan figyelembe véve segítse az adásvétel folyamatában résztvevőket - legyen az a vevő vagy az eladó fél.

Gépjármű adásvételi szerződésminták

2010. július 1-től a a gépjármű adásvételi szerződés csak teljes bizonyító erejű magánokirat lehet. A magánokirat minősítés feltételei - a szerződő felek adatainak rögzítése, a szerződés tárgya, műszaki adatok, vételár, egyéb körmények feltüntetése mellett - két tanúsító személy aláírása is. Ezek hiányában az nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, tehát a gépjármű tulajdonjogának megváltozása nem vezethető át. Ennek megfelelően kötelező azt valós és érvényes adatokkal kitölteni - saját felelősségre, majd átnyújtani az okmányirodának további intézkedésre.

Az oldalról elérhető, ingyenesen és regisztráció nélkül letölthető 2018. évben érvényes PDF formátumú gépjármű adásvételi szerződésminta megfelel a fentebb említett magyarországi törvényi szabályozásnak és hatósági előírásoknak.

Az adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés fogalma

Az adásvételi szerződés meghatározása egy olyan speciális szerződési formát jelent, amelyben az eladó fél az adásvétel tárgyát képező dolog (pl. gépjármű) tulajdonjogát a vevőre átruházza (eladja) és dolgot a vevő birtokába bocsátja, leggyakrabban vételár ellenében. Az adásvételi szerződések megkötésekor a szerződésben fel kell tüntetni többek között a megállapított/kialkudott vételárat is.

Amennyiben a vételár feltüntetésre kerül az még nem jelenti a jog szerint az adásvételi szerződés visszterhes vagy ingyenes mivoltát, ezért ezt külön kiemelten jelezni kell. Ha a szerződés megjelölése visszterhes, akkor az adásvételi szerződésnek, ha ingyenes, akkor ajándékozási szerződésnek minősül. Az oldalról letölthető PDF dokumentum minta természetesen megfelel ennek a kritériumnak is.

 • A szerződés alanya bárki lehet, aki a polgári jog szabályai szerint jogképes, illetve cselekvőképes, (összességében szerződési képességgel rendelkezik) vagyis tulajdonos lehet, adásvételi szerződést köthet, hiszen a tulajdonnal való rendelkezés joga kiterjed a dolog feletti tulajdonjog átruházásnak lehetőségére is. A szerződések alanya tehát lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Bővebben
Adásvételi szerződés formai követelményei

Gépjármű adásvételi szerződés formai követelményei

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemeit külön jogszabály tartalmazza. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemei a következők:

 • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása
 • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai
 • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága, a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma
 • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja
 • a jogügylet hatályba lépésének napja
 • a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás)
 • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül
 • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit

Az oldalról letölthető PDF dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirat. Az adásvételi szerződés formailag csak abban az esetben helytálló, amennyiben megfelel a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, melyek a következők:

Bővebben

Gépjármű adásvételi szerződés PDF dokumentum letöltése

A weblapról elérhető gépjármű adásvételi szerződés letöltése után lehetőség van azt alaposan áttanulmányozni és az abban felsorolt pontokat végigolvasni. A PDF formátumú dokumentumot pl. az Adobe cég legfrissebb Acrobat Reader nevű dokumentum olvasó alkalmazásával tudja a megfelelő eszközön (számítógép, tablet, telefon stb.) megjeleníteni.

Gépjármű adásvételi szerződés letöltés

Ez a program általában minden operációs rendszeren elérhető, ellenkező esetben könnyűszerrel letölthető és telepíthető, különösebb informatikai tudás nélkül is. A PDF formátumú file letöltése után, a PDF kezelő szoftverben máris elkezdhető a szerződés áttanulmányozása, illetve kitöltése. Az adásvételi szerződésminta-dokumentum adatmezői számítógéppel is kitölthetők, jelentős mértékben megkönnyítve ezáltal a papírmunkát. A kitöltéshez segítségül érdemes elolvasni a lentebb található "Kitöltési útmutató" című részt is.
Az adásvételi szerződés dokumentumának letöltéséhez kattintson az alábbi gombra.

Gépjármű adásvételi szerződés letöltése
Gépjármű adásvételi szerződés
minta dokumentum letöltése

Adásvételi szerződés kitöltési útmutató

A PDF olvasó szoftver elindítása és a dokumentum megnyitása után megjelenik az A4-es szabvány formátumú kétoldalas szerződésminta. A dokumentum tulajdonképpen egy digitális űrlap, amely úgy van megszerkesztve, hogy végigvezeti és segíti önt az adásvételi szerződés minden - a magyar jogszabályoknak és hatósági előírásoknak - megfelelő és szükséges lépésein.

Adásvételi szerződés kitöltési útmutató

Mivel az oldalról letöltött PDF dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirat, a gépjármű adásvételi szerződést kötelező valós és érvényes adatokkal kitölteni, az összes kinyomtatott pédányt külön-külön alá kell írnia mind a szerződésben résztvevő feleknek, mind a tanúknak.

A PDF dokumentum kétféleképpen használható fel a rendeltetésének megfelelően:

 • Kinyomtatva az üres űrlapot az előírásokat figyelembe véve és a hagyományos módszert választva, kézzel (tollal írva!) kitölthető az adásvételi szerződés. Ez azonban fokozott odafigyelést igényel, mivel a dokumentumot négy példányban kell pontos és azonos adatokkal kitölteni, ami viszonylag hosszú időt vehet igénybe, megvalósítása körülményes lehet. Megjegyzés: ez a kitöltési módszer is teljesen megfelelő, mivel a dokumentum tartalma a magyar törvényeket teljes egészében követi.
 • A második és megbízhatóbb módszert értékessé teszi, hogy a szerződés már a nyomtatás megkezdése előtt kitölthető számítógépen vagy egyéb megfelelő szoftverrel felszerelt digitális eszköz (laptop, tablet, telefon) segítségével. A továbbiakban a számítógéppel való kitöltés néhány lehetőségét vesszük figyelembe.

Bővebben
Tennivalók a gépjármű adásvételét követően

Tennivalók a gépjármű adásvételét követően

A szerződés megkötését és aláírását követően (a tulajdonjog megváltozása) korántsem ért véget az egész folyamat. Az alábbiakban néhány pontban felsorolásra kerülnek a legfontosabb még hátralévő tennivalók.

Az eladó félnek viszonylag kevés, de fontos dolga akad:

 • A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentése a változástól számított 8 naptári napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál.
  Ez lényeges és törvényileg is kötelező mozzanat, mert az eladó egyrészt saját magát védi az esetleges jövőbeni káresemények következményeitől, másrészt ezzel is jelzi az okmányiroda felé, hogy többé már nincs az adott gépjármű a tulajdonában (lásd. gépjármű súlyadó).

A vevő fél részéről már több dolgot is szem előtt kell tartani, melyek a röviden következők:

 • Eredetiség-vizsgálat elvégeztetése egy megfelelő szakműhelyben, melyet követően a kapott szakvéleményt be kell mutatni átíráskor az okmányirodában (megjegyzés: érdemes időben jelentkezni az eredetiség-vizsgálatra és előre időpontot foglalni).
 • A gépjármű átírásának megkezdésének ügyviteli eljárását el kell indítani a szerződés megkötésétől számított 15 naptári napon belül az okmányirodánál.
 • Gépjármű átírás kötelezettsége - az átíráskor fizetendő illeték mértékének meghatározása a gépjármű hajtómotorjának teljesítménye és a gépjármű kora alapján történik.
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás KGFB (köznapi szóhasználattal - kötelező biztosítás) megkötése a megvásárolt gépjárműre. Érvényes KGFB megléte szükségeltetik az új tulajdonos vagy üzembentartó nevére szólóan megkötve az adott gépjárműre az átírás feltételeként.

Ha az újonnan vásárolt gépjárműnek nem a szerződést aláíró új tulajdonos (vevő fél), hanem más magán vagy jogi személy (vállalkozás, cég) lesz az üzembentartója, akkor az okmányirodai átíráskor egy üzembentartói szerződést is mellékelni kell a gépjármű adásvételi szerződés mellé.

Megjegyzés: ebben az esetben a gépjármű kötelező felelősség-biztosítás megkötési kötelezettsége az üzembentartónak lesz, nem pedig az új tulajdonosnak.