Gépjármű adásvételi szerződés minta 2022. letöltése

A letölthető gépjármű adásvételi szerződés minta teljes egészében megfelel - érvényes adatokkal kitöltve és saját kezűleg aláírva - a teljes bizonyító erejű magánokirat magyar törvényi követelményeinek, melyet az okmányirodákban szerte az országban maradéktalanul elfogadnak és amelynek összefoglalva tartalmaznia kell a következőket:

 • jelen jogügylet visszterhes vagy ingyenes (ajándékozási) jellegének meghatározása
 • szerződő felek természetes személyazonosító adatai
 • az adásvételi szerződés tárgyát képező jármű részletes műszaki azonosító adatai
 • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma
 • az okmányok átadásának valamint átvételének ténye, időpontja
 • a jogügylet hatályba lépésének napja
 • járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja
 • a gépjármű kilométerszámláló műszere által jelzett érték
 • az adásvételi szerződés megkötése során megállapított vagy kialkudott vételár
 • a szerződő felek bejelentési kötelezettségének nyilatkozata és ezen bejelentéshez kapcsolódó joghatások következményeinek ismerete
 • szerződő felek saját kezű aláírása (cégszerű aláírás jogi személy esetén)
 • két tanú igazoló aláírása és személyazonosító adatai

Az oldalról elérhető 2022. évben érvényes

gépjármű adásvételi szerződés minta - amely szabályosan kitöltve és aláírva egy teljes bizonyító erejű magánokirat - letöltése után lehetőség van és szükséges is azt alaposan áttanulmányozni, valamint az abban felsorolt pontokat végigolvasni. A PDF formátumú szerződés mintát az Adobe cég legfrissebb Acrobat Reader nevű PDF olvasó alkalmazásával vagy a Foxit PDF Reader programjával lehetséges a megfelelő eszközön (számítógép, tablet stb.) megjeleníteni illetve annak kitöltését megvalósítani.

Gépjármű adásvételi szerződés letöltés

Ezek a számítógépes programok általában minden operációs rendszeren elérhetőek, ellenkező esetben könnyűszerrel letölthetők és telepíthetők, különösebb informatikai tudás nélkül is. A PDF formátumú file letöltése után, a PDF olvasó szoftverrel máris elkezdhető az adásvételi szerződés áttanulmányozása, illetve kitöltése. Az adásvételi szerződésminta adatmezői egy megfelelő számítógépes alkalmazás segítségével kitölthetők, jelentős mértékben megkönnyítve és egyszerűsítve ezáltal az adminisztratív munkát. A kitöltéshez segítségül érdemes elolvasni a "Kitöltési útmutató" című részt is.

A gépjármű adásvételi szerződés minta dokumentum letöltéséhez kattintson az alábbi gombra!

Gépjármű adásvételi szerződés letöltés
2022. évi gépjármű adásvételi szerződés minta letöltése

Az adásvételi szerződés minta a letöltés után tetszőlegesen kitölthető számítógéppel és kinyomtatható, amely professzionális megjelenést biztosít vagy lehetőség van akár golyóstollal kézzel megírva, aláírva is kitölteni a hagyományos módon. Űrlapmezői szerkezeti kialakítása lehetővé teszi ez utóbbi kitöltési módszer alkalmazását is, mely semmit sem von le a szerződés érvényességéből vagy akár egy esetleges jogvita során felmerülő bizonyító erejéből. Azt ugyanis helyesen kitöltve és kézzel aláírva egy teljes bizonyító erejű magánokirat birtokába jutunk.

A gépjármű adásvételi szerződés kitöltése során fordítsunk külön figyelmet a dátumidők helyességére, valamint a szerződő felek és a tanúk saját kezű aláírásának meglétére is!

  Adásvételi szerződés tartalmi elemei
Gépjármű adásvételi kitöltési útmutató